Blog

ganyan bahis At Yarışında Tekli Bahis Ganyan Nedir

At Yarışında Tekli Bahis Ganyan Nedir?

Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. D) Altılı ganyan, altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. C) Dörtlü ganyan, dört koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. B) Üçlü ganyan, üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

  • B) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri değil ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile üzerine en fazla ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.
  • Yarış komiserler kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen bir koşu için, oynayan tarafından ödenmiş müşterek bahis iştirak bedelleri iade edilir.

At başı durumunda aynı dört attan oluşan kombinasyonlar için sıralı kazançlı hissesi ile sırasız kazançlı hissesi arasında sıralı kombinasyon sayısına bağlı olarak farklı oranlar uygulanır. İki sıralı kombinasyon için altı, dört sıralı kombinasyon için üç ve altı sıralı kombinasyon için iki oranı kullanılır. A) At başı durumunda; birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde dereceye giren diğer atlar hesaba katılmaz. Dağıtılacak tutar, yalnız birinciliği kazanan atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Birden fazla at, at başı ikinci geldiği takdirde dağıtılacak tutar, birinci ve ikinci gelen atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

Metaverseün Atası Dönüyor: Second Lifeın Ikinci Hayatı

Kazançlı müşterek bahis sahibine, kazançlı kombine üzerine oynadığı her bir Türk Lirasına karşılık ödenecek kazananlar hissesi, bir lira beş kuruştan az olamaz. B) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde sıralı için ayrılan dağıtılacak tutar, dereceye giren atları sırasına bakılmaksızın bilenler arasında dağıtılır. Ç) Kazançlı müşterek bahis sahibine, kazançlı kombine üzerine oynadığı her bir Türk Lirasına karşılık ödenecek paribahis giriş kazananlar hissesi, bir lira beş kuruştan az olamaz. 3) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilanından sonra anlaşılması halinde, sonuç üzerinde hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz ve itirazlar dikkate alınmaz. Komiserler Kurulu, birinci atta doping tespit etmesi üzerine ikinci gelen atı yarışın galibi ilan etti. Yargıtay 13’üncü Dairesi, at yarışında sonradan yapılan resmi değişiklik nedeniyle kazanan altı ganyan kuponuna ikramiye ödenmesine karar verdi.

Ikili bahiste kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın birinci ve ikinciyi bilenler arasında yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın, o atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. D) Çıkan at durumunda; birinci veya ikinci ayaktaki kayıtlı atlardan koşuya iştirak etmeyeceği birinci ayağı oluşturan koşunun yapılmasından önce ilan olunan atlar ile oynamış kombinasyonlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Koşulardan birincisi yapıldıktan sonra ikinci koşuya katılan ve üzerine bahis oynanan at veya atlar herhangi bir nedenle koşuya iştirak etmezse, birinci koşuda kazanan at veya atlar ile oynamış kombinasyonlara ait iştirak bedelleri iade edilir.

ganyan bahis

Yarış Otoritesi denetim elemanlarına ödenecek ücret, Yarış Otoritesince belirlenir ve bu ücret Yarış Müessesesince ödenir. H) Yarış Otoritesi, Yarış Müessesesinin müşterek bahislere ait tüm işlem, kayıt ve hesaplarını denetlemeye ve direktifler vermeye yetkilidir. Uzmantv.com, hiç bir koşul ve şart altında, uzman tarafından verilen tavsiye, görüş, tahmin ve bilgilerin güvenliğini, doğruluğunu veya tamlığını taahhüt veya garanti etmemektedir. Kararda, yönetmelik maddesinin dopingli at yönünden sonuç doğurması gerektiği belirtilerek, bahsi oynayan kişi yönünden olumsuz sonuç doğurmasının, davalı tarafın sebepsiz zenginleşmesine yol açacağını kaydetti. İleri tarihli programlara rezerve bilet oluşturabilmek için e-Bayi hesabınızda yeterli bakiye olması gerekmemektedir.

Her bir yeni dağıtılacak tutar birinci ve ikinci; birinci ve üçüncü; ikinci ve üçüncü üzerine oynanan kombine sayısına bölünerek her bir kazançlı kombine için kazananlar hissesi bulunur. Üçüncülükte at başı olması durumunda ortaya çıkan beş adet kazançlı kombine için toplam dağıtılacak tutar beş eşit parçaya bölünür. F) Koşu iptali durumu; koşu iptal olduğu veya koşuyu dörtten az at bitirdiği veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir. C) Çıkan at durumunda; üzerine sıralı ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

Ocak 2022 Salı At Yarışı, Altılı Tahminleri Hakkında

Bu oyunu oynamak için kuponların BAHİS sütunundaki ‘6G’ harfini işaretlemeniz gerekmektedir Oyununuzu misli olarak oynamak isterseniz kuponunuzdaki MİSLİ sütununu da işaretlemeniz gerekmektedir. Sıralı üçlü bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. 1) Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde, bu durum düzeltilip ilan edilinceye kadar müşterek bahis satışı durdurulur ve yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur. Kazananlar hissesi, ayrılan her dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanmış olan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Ganyan Bahis

Yarış severlerin yanıldığı nokta hem 4 hem 5 nolu atların beraberce ilk üç içinde olması halinde de kazançlı olduklarını düşünmeleridir. Halbuki oyunun açılımına bakıldığında four ve 5 nulu atlar aynı kombinasyonda değil farklı kombinasyonlarda yer almaktadırlar. I) Tamam işareti verildikten ve kesin sonuç yarış komiserler kurulu tarafından yazılı olarak Yarış Müessesesine bildirildikten sonra, Yarış Müessesesi, o koşuya ait müşterek bahis kazananlar hisselerini hesap ve ilan eder. Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde, bu durum düzeltilip ilan edilinceye kadar müşterek bahis satışı durdurulur ve yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur. Çıkan at durumunda koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Örneğin; 3/5/6 şeklinde oynanmış bir sıralı üçlü bahiste three ve 6 nolu atlar koşudan çıkarsa ve koşuyu 5 numaralı at kazanırsa biletiniz “çıkan atla kazançlı” olmaktadır.

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *